Follow by Email

4 de enero de 2011

FELIZ AÑO NUEVO

"Burn the street
Burn the cars
Pa pa power
Pa pa power

Please, be better

Broken glass
Broken hearts
Pa pa power
Pa pa power

Please, be better

Broken glass
Broken hearts
Pa pa power
Pa pa power

Please, be better

We won't destroy you
No, we will not destroy you".

From Dead Man's Bones